NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS
KIAS

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

VTA er arbeidsplasser NAV og kommune tilbyr personer som er innvilget uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset.

Tiltaksdeltakerne er arbeidstakere i henhold til arbeidsmiljøloven, og det skal ligge en arbeidskontrakt til grunn for arbeidsforholdet.
Hovedfokus i tiltaket er kvalifisering etter individuelt tilrettelagt program og brukermedvirkning.

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Det skal til enhver tid vurderes om det kan være aktuelt med overføring til andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller formidling til ordinært arbeid.

Den tilrettelagte arbeidsplassen bidrar til inkludering i arbeidslivet, økt selvbilde, styrket mestringsfølelse, forbedret livskvalitet og utvidet nettverk.

Se også: VTA – NAV.no