NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS
KIAS

Informasjon for NAV-konsulenter

Kias er en attføringsbedrift, og godkjent tiltaksarrangør for NAV.
Primæroppgaven til Kias er å tilby opplæring, kompetanseutvikling, kartlegging av arbeidsevne, kvalifisering gjennom arbeidstrening og formidle arbeidssøkere ut i fast arbeid.

Personlig oppfølging og coaching er nøkkelord i vårt arbeid, og våre jobbkonsulenter har både evne og vilje til å forstå deltakeres ønsker og behov.

I tillegg til kunnskap om yrker og utdanning, har vi bred kunnskap om arbeidsmarkedet og et stort kontaktnett i næringslivet.

Våre tiltak i samarbeid med NAV er:


Tiltak

Antall godkjente plasser

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

40

Avklaring

40

Varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet (VTA)

21

Du kan lese mer om hvert enkelt tiltak i menyen til venstre.