NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS
KIAS

Avklaring

Tiltaket er for arbeidssøkere som NAV mener trenger ekstra bistand til kartlegging eller utprøving av arbeidsevnen. Målet er at tiltaksperioden bidrar til at deltakeren avklarer sitt forhold til arbeidslivet med den hensikt at vedkommende velger videre arbeidstrening, kvalifisering, utdanning og/eller jobb.

Tiltaket tilpasses arbeidssøkerens individuelle behov ut fra mulighetene på arbeidsmarkedet.
I tiltaket kan det være aktuelt å klarlegge/vurdere:

  • kartlegging/utprøving av helsemessige forutsetninger og arbeidsevne, arbeidsrelaterte sosiale ferdigheter, lese- og skriveferdigheter, interesse, rusmisbruk
  • om jobben kan utføres hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset
  • hva slags bistand eller tilrettelegging som skal til for at arbeidssøkeren bedre skal kunne mestre å delta i arbeidslivet
  • arbeidssøkeren sin kompetanse og muligheter målt opp mot krav og forventninger i ordinært arbeidsliv
  • arbeidssøkeren sin motivasjon
  • kartlegging av tidligere utdanning, yrkeserfaring, sertifikater og realkompetanse
  • veiledning om yrker, utdanning, muligheter på arbeidsmarkedet i forhold til ønsker og behov
  • utarbeiding av forslag til videre aktiviteter som kan bidra til at arbeidssøkere kommer i arbeid
    (behov for tiltak, behov for bistand fra andre etater etc.)

Kias tilbyr et mangfold av arbeidsoppgaver både eksternt og internt, som gjør at vi skal kunne foreta en fullverdig arbeidsevneavklaring i forhold til alle muligheter i arbeidslivet.

Videre tilbys arbeidssøkerne kurs og opplæring i blant annet i arbeidsmarkedesorientering, CV-skriving, jobbsøk, fysisk aktivitet, karriereveiledning, kosthold og økonomi.

Alle arbeidssøkere i Avklaring har en fast jobbkonsulent som følger arbeidssøkeren gjennom tiltaksperioden. 

Se også: Avklaring – NAV.no