NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS
KIAS

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) 

Tiltaket er egnet for personer som har fått sin arbeidsevne nedsatt, som anses å ha særlige usikre yrkesmessige forutsetninger og trenger en myk tilnærming til arbeidslivet.
Tiltaket har en varighet på inntil 1 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 1 år.

APS skal gi arbeidssøkerne arbeidstrening med den hensikt å:

  • Kartlegge arbeidssøkerens arbeidsevne i forhold til det ordinære arbeidslivets krav og forventninger
  • Skape utvikling og mestring i forhold til arbeid
  • Gi arbeidssøkerne arbeidsutfordringer tilpasset deres yrkeshindringer
  • Gi opplæring i arbeidsområder og erfaringer med sosiale arbeidsmiljø
  • Kontinuerlig styrke arbeidssøkernes muligheter til å skaffe arbeid eller beholde arbeid

APS benytter seg av alle interne treningsarenaer hos Kias, samt eksterne arbeidsplasser. Treningsarenaene som tilbys arbeidssøkerne preges av normalforventninger og ligger nært et ordinært arbeidsliv. Kias tilbyr et mangfold av arbeidsoppgaver som gjør at vi skal kunne foreta en fullverdig arbeidsevneavklaring i forhold til alle muligheter i arbeidslivet.

Videre tilbys arbeidssøkerne kurs og opplæring i blant annet i arbeidsmarkedesorientering, CV-skriving, jobbsøk, fysisk aktivitet, kosthold og økonomi.

Alle arbeidssøkere i APS har en fast jobbkonsulent som følger arbeidssøkeren gjennom tiltaksperioden.  

Se også: Arbeidspraksis i skjermet virksomhet – NAV.no