Kias Kurssenter

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00

T: 990 86 880 - kias@kias.as

Vålerveien 65, 1597 Moss

Kart

Om KIAS
smart

Smart™

Smart™ handler om personlig utvikling og tar for seg sammenhengen mellom din økonomi, helse og livskvalitet. Du kan melde deg på kurs eller gjennomføre Smart™ som selvstudium.

Det å lære om økonomi handler om å kartlegge den og gjøre økonomien til et praktisk redskap for livet. Metoden baserer seg på erfaringsbasert læring, d.v.s. at man tar fram sine egne kunnskaper og setter dem i system.

Når du er ferdig med kurset har du fått en meget god oversikt over din/familiens økonomi for året som ligger foran deg. Du har fått bred innsikt i personlige valg og sammenhenger som påvirker din økonomi. Du har lært å budsjettere og har fått enkle verktøy til å fortsette med dette.

Oversikten over din egen økonomi gir deg et godt grunnlag for å diskutere økonomien din både med familiemedlemmer og andre, og vil være til stor nytte ved f.eks refinansiering av lån.

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper for å delta og få et godt utbytte av Smart™.

Ta kontakt med Tom Erik Pollen 911 95 494