NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS
KIAS

Om oss

Krapfoss Industrier As (Kias) ble etablert i 1954, som landets første attføringsbedrift.
Kias er i dag en moderne attføringsbedrift, som i nært samarbeid med Nav skal gi et kvalitativt godt tilbud om avklaring av arbeidsevne, kompetanseheving og arbeidstrening i et bedriftsnært miljø.  Hovedmålsetningen er formidling til ordinært arbeid eller utdanning.

Kias sysselsetter i alt 180 personer og bedriftens forretningsmessige virksomhet består av produksjon, handel og tjenesteyting innen en rekke bransjer.  Disse forretningsmessige arenaene danner grunnlaget for god arbeidstrening og jobbformidling.

Kias er en IA bedrift og er tilsluttet bransjen for attføringsbedrifter.

Bedriftens eiere er: Moss Rotary Klubb, Moss kommune, Rygge kommune og Våler kommune.