NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS
KIAS

Formål

Selskapets formål er å tilby arbeidsrettet avklaring og attføring til ordinært arbeid. Selskapet skal drives etter sunne bedriftsøkonimiske prinsipper og selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker fremtidig drift.

Visjon

Kias skal gi mennesker yrkesrettet kvalifisering og vise veien til arbeidslivet.

Forretningsidé

Kias skal være en attføringsbedrift med fokus på å gi attføringssøkere realistiske arbeidsoppgaver i markedsaktuelle arenaer internt og eksternt.

Bedriftenes interne arenaer skal levere produkter og tjenester til konkurransedyktige priser i det åpne markedet på østlandet.

Kvalitet i alle leveranser skal sikres gjennom høy og relevant kompetanse hos selskapets ansatte. Kias skal vurdere nye foretningsområder for å videreutvikle attføringstilbudet, og for å styrke selskapets økonomiske stilling.