NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS

OKVTA - Lærekandidat

KIAS samarbeid med OKvta - Lærekandidatordning
Ønsker du videregående opplæring, men har behov for spesialundervisning? Hos oss kan du få en grunnkompetanse som er individuelt tilpasset. Vi samarbeider med Opplæringskontoret for VTA-bedrifter i Østfold. (OKvta) http://www.okvta.no/
Første steg er yrkesfagligfordypning (YFF) Her vil du få plass i den avdelingen som har kompetanse på det faget du ønsker å lære mer om. Sammen skal vi finne ut om lærekandidatordning er noe for deg. Kartleggingsperioden er mellom 6-8 uker.
Du søker selv via OKvta sin hjemmeside (eget søknadsskjema). Det er viktig at det vedlegges IOP og PPT vurdering, samt samtykkeerklæring. Den godkjennes av Østfold fylkeskommune og PPT sentralt.
Når du tas opp som lærekandidat hos oss vil du få en egen fagperson å forholde deg til. Det vil også skrives en ordinær arbeidsavtale mellom deg og KIAS. Du vil følges tett opp i jevnlige samarbeidsmøter. Når det nærmer seg slutten på perioden meldes du opp til en kompetanseprøve og om denne blir vurdert til bestått vil du motta et kompetansebevis.
Vi har flere spennende læringsarenaer blant annet:

  • Trevare- og bygginnredningsfaget (snekker)
  • Industrimontørfaget (sykkel)
  • Salgsfaget (café og sykkelbutikk)
  • Logistikkfaget (produksjon og VTA)
  • Resepsjon (vårt ansikt utad)

Ta gjerne kontakt for mer informasjon!