NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS
,

Avklaring

Tiltaket Avklaring hjelper deg til å finne ut av dine muligheter og eventuelle begrensninger i forhold til arbeidsmarkedet. Tiltaket har en varighet på 4 uker.

På Kias får du mulighet til utvikling og vekst i et trygt og sosialt miljø – og hjelp til å finne veien videre.

Sammen skal vi finne ut hvor mye du kan klare i arbeidslivet,
for eksempel hvor mye du kan arbeide, og om du har behov for
en tilpasset arbeidsplass.

Hvis du er usikker på dine egne ønsker og hva helsen din tillater,
vil en aktiv deltakelse i Avklaring kunne hjelpe deg. Du vil få muligheter til å prøve ut forskjellige oppgaver samtidig som du gjennom hele tiltaksperioden får personlig veiledning av en jobbkonsulent. I tillegg til den individuelle veiledningen, har vi tilbud om temasamlinger i grupper med aktuell informasjon og interessante temaer.

Du og NAV vil få en sluttrapport som oppsummerer hva du har gjort under tiltaket og hvordan du har fungert. Den konkluderer med en anbefaling om eventuelt videre tiltak.

Dersom du ønsker slik assistanse, eller trenger mer informasjon om
tiltaket Avklaring, ta kontakt med din saksbehandler ved ditt lokale NAV-kontor.