NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS

APS - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS er en forkortelse for Arbeidspraksis i skjermet virksomhet.
APS er et arbeidsrettet tiltak for deg som har behov for å prøve ut din arbeidsevne i skjermede omgivelser. Målet med tiltaket er å avklare og å styrke dine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning eller å beholde ditt nåværende arbeid. Tiltaket har en varighet på inntil 1 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 1 år. Varigheten skal tilpasses dine behov ut i fra dine muligheter på arbeidsmarkedet.

Tiltaket er aktuelt for personer med behov for avklaring i forhold til helse, sosial fungering og arbeid. Her vil en delta i bedriftens aktiviteter og få oppfølging i forhold til eget attføringsløp.

Du får oppfølging av din egen jobbkonsulent gjennom hele tiltaksperioden. Det utarbeides en aktivitetsplan sammen med deg. Det kan også være mulighet for arbeidsutprøving i ekstern bedrift. Sluttrapport overleveres NAV for videre behandling når tiltaksperioden avsluttes.

Eksempler på arbeidsarenaer:

 • Resepsjon
 • Montering
 • Snekkerverksted
 • Kantine
 • Butikk
 • Sykkelverksted
 • Café
 • Skilt- og dekor
 • Transport og vaktmestertjenester
 • Vedproduksjon
 • Ekstern praksis

Vi tilbyr blant annet tilpasset opplæring etter behov, arbeidstrening, kartlegging av real- og formalkompetanse og individuell veiledning.
Vi legger vekt på fysisk aktivitet og et sunt kosthold i perioden.

Dersom du ønsker slik assistanse, eller trenger mer informasjon om
tiltaket APS, ta kontakt med din saksbehandler ved ditt lokale
NAV-kontor.