NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS
KIAS

Samarbeid med næringslivet

Kias ønsker å samarbeide med bedrifter når det gjelder kvalifisering og praksis for arbeidssøkere tilknyttet Kias.

Til enhver tid er mer enn 150 medarbeidere knyttet til Kias. For å imøtekomme mangfoldet og de ulike behovene for kvalifisering og praksis er vi avhengig av å ha et tett samarbeid med det lokale næringslivet og kommunene i Mosseregionen. Vi samarbeider allerede med bedrifter i Østfold og Akershus.

Hensikten med samarbeidet er å gi arbeidssøkerne økt kompetanse gjennom opplæring og arbeidstrening. Avtalen kan omfatte 1 deltaker eller så mange deltakere som er ønskelig.

Det gjennomføres evalueringssamtaler med kontaktperson fra bedriften og kontaktperson ved Kias.

Bedriftens rolle
Bedriften har ansvar for at medarbeideren gis opplæring i de arbeidsoppgaver som skal utføres og at det er progresjon i opplæringen. Vi ber om at det utpekes en fast kontaktperson i bedriften som har ansvar for opplæring og oppfølging.

Bedriften forplikter seg ikke til ansettelse, men ansettelse eller forberedelser til ansettelse vil være et tilbakevendende tema.

Ønsker du at din bedrift bidrar til integrering og deltagelse i arbeidslivet, kan dette synliggjøres med en intensjonsavtale med Kias eller et samarbeid basert på din bedrifts behov. Vi skreddersyr og tilpasser oss for å finne en best egnet måte å samarbeide på.