NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS
KIAS

Rekruttering

Trenger din bedrift ekstra ressurser, vikarer for en periode, eller kanskje en ny medarbeider?

Vi har arbeidssøkere som kan løse oppgaver i din bedrift. Våre arbeidssøkere representerer ulike aldre, nasjonaliteter og kulturer og har forskjellig utdannings- og yrkesbakgrunn.

For mange arbeidsgivere kan det å ansette mennesker som av en eller annen grunn har falt ut av arbeidslivet være noe nytt. Du som arbeidsgiver er kanskje usikker på om det vil kreve mye tid og ressurser for å få arbeidsforholdet til å fungere tilfredsstillende. Vi har sett dette behovet og tilbyr derfor løsninger som skal være best mulig for deg som arbeidsgiver. Ett eksempel er hospitering, som nevnt i eget avsnitt på hjemmesiden.

Vi gjør dette gjennom grundig kartlegging av arbeidssøker, og vi følger opp hver arbeidstaker. Tett kontakt med arbeidsgiver i hospiteringsperioden er en selvfølge. Du som arbeidsgiver er ansvarlig for å gi den nødvendige opplæringen, og utleieordningen gjør det mulig å prøve hvordan en person fungerer i jobben.
Ønsker bedriften å ansette vedkommende tilbyr vi oppfølging i inntil et halvt år etter ansettelse.