NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS
KIAS

Kias kan bli din naturlige rekrutteringspartner

Vi har arbeidssøkere og gode kandidater som kan frigjøre ressurser i din bedrift. For mange arbeidsgivere kan det å ansette personer som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet være noe nytt.

Våre jobbkonsulenter gir tett oppfølging og legger forholdene best mulig til rette, såvel for arbeidstaker og deg som arbeidsgiver.
Vi søker løsninger som gir en vinn-vinn situasjon for begge parter.