NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS
KIAS

Hospitering - praksisplass

Bedrifters muligheter for samfunnsengasjement og jobbskaping.
Til enhver tid vil arbeidssøkere tilknyttet Kias ha behov for hospiteringsplasser i offentlige og private virksomheter. Hensikten med hospiteringen er å gi arbeidssøkere en gradvis tilvenning til arbeidslivet etter kortere eller lengre tids fravær.

Vi har gjennom flere år erfart at hospiteringsordningen har vært til stor nytte for både arbeidsgiver og arbeidssøker, og for arbeidsgiver kan det bety at et framtidig rekrutteringsbehov blir løst ved hjelp av en slik løsning.
En hospiteringsavtale kan avtales for kortere eller lengre tid, men som regel for minimum tre måneder.

En hospiteringsavtale innebærer ingen forpliktelser til videre tilsetting for arbeidsgiver, men mulighetene for overgang til lønnet arbeid/ansettelse vil alltid være i fokus. Arbeidssøker vil under hele hospiteringsperioden motta en ytelse fra det offentlige. Hospiteringsplassen skal komme i tillegg til de ordinært ansatte i bedriften. Hospitanten skal ha en arbeidsinstruks og god opplæring.

Oppfølging skjer fra en fast kontaktperson i bedriften og fra oss.
Den faste kontaktperson i bedriften er med og sikrer god kommunikasjon mellom hospitant, arbeidsgiver og oss.
Vår kontaktperson vil bistå hvis spørsmål og problemer oppstår.

Kontakt oss i dag og vi bistår med å finne den rette kandidaten.