NAV
deltaker
bedrift
Om KIAS
veien

Velkommen til Kias!

Krapfoss Industrier As (Kias) ble etablert i 1954, som landets første attføringsbedrift.
Kias er i dag en moderne attføringsbedrift, som i nært samarbeid med Nav skal gi et kvalitativt godt tilbud om avklaring av arbeidsevne, kompetanseheving og arbeidstrening i et bedriftsnært miljø.  Hovedmålsetningen er formidling til ordinært arbeid eller utdanning.

Kias er også en produksjonsbedrift som leverer handelsvarer og tjenesteyting til både næringsliv og private.  

Vi ønsker alle velkommen til våre anlegg som ligger sentralt plassert på Krapfoss og på Solgaard skog i Moss.

Dersom du ønsker å vite mer om vårt attføringstilbud er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med personalkontoret som ligger i Vålerveien 65.

Ønsker du et tilbud på et av våre produkter eller tjenester så hjelper vår resepsjon i Vålerveien 65 deg videre til rett person.   

Våre produkter og tjenester er underlagt streng kvalitetskontroll og bedriften er sertifisert i det europeiske kvalitetssikringsorganet EQUASS.